Drivkrafter – Mistä saan käyttövoimani?

Koen olevani muutosagentti. Työskentelen mielelläni siellä, missä on mahdollisuus parantaa asioita. Energianlähteitäni ovat uudet näkökulmat, selvitettävät asiat ja ympäristö, jota haluan ymmärtää.

Rajoilla ja välissä

Olen tieteiden nomadi, paimentolainen.

Olen tieteiden nomadi, paimentolainen. Aloitin kemisti-insinöörinä. Tutkin teknologian vaikutuksia arkeen ja käyttäjän vaikutuksia rakentamiseen. Väittelin arkkitehtuurista. Kiinnostuin teknologian vaikutuksista yhdyskuntasuunnitteluun ja arkielämäämme. Väittelin sosiologiasta. Tutkin väitettä, että kaikki teknologia syntyy sotateollisuudessa ja siirtyy sieltä arkielämään. Tutkin kylmän sodan jälkeen sotateollisuuden muuntamista toiseen käyttötarkoitukseen. Siirryin kuin itsestään valtiotieteisiin ja kansainvälisten suhteiden kentälle.

Vaikeimmin ratkaistavat ongelmat ovat yleensä tieteiden välissä. Sieltä löytyy myös muutoksen siemenen ja uusi näkökulma vaikkapa arjen ajankäyttöön tai aseistariisunnan ongelmiin. Viihdyn välitiloissa. Ylitän mielelläni maantieteellisiä ja henkisiä rajoja.

Raja on luovuuden lähde, paikka jossa erilaisuus kohtaa.

Toisen ja toiseuden kohtaaminen on tärkeää, jotta pystyy ymmärtämään itseään. Olen toiminut tutkijana, virkamiehenä, johtajana, alaisena, asiantuntijana ja poliitikkona. Olen tehnyt työtä Suomen ja Venäjän mutta myös sodan ja rauhan rajalla. Raja on luovuuden lähde, paikka jossa erilaisuus kohtaa.

Kuva: Kimmo Kirves


Haasteita näkyvissä!

Minua on nimitetty uraohjukseksi. Itse koen aina siirtyneeni pois juuri, kun minulla olisi ollut mahdollisuus tehdä uraa. Siirryin teollisuudesta juuri, kun olin astumassa yrityksen johtoon. Siirryin tutkimuksesta juuri, kun olin saamassa professuurin.

Europarlamentaarikkona haluan rakentaa yhtenäisempää Eurooppaa ja jatkaa ydinaseriisuntatyötä mm. Iran-delegaaton puheenjohtajana.

» Sivun alkuun