Eurooppalainen unelma

Tunnistamme kaikki amerikkalaisen unelman. Jokainen on oman onnensa seppä. Kaikki voivat menestyä, kun vain uskovat itseensä. Raha ja omaisuus takaavat yhteiskunnallisen turvan, yhteiskunta ei puutu asioihin. Jos haluat auttaa köyhiä, on se oma asiasi. Jopa terveys on jokaisen henkilökohtainen asia, tästä osoituksena USA:n terveydenhoidon uudistuksen vaikeus. USA on myös tuottanut maailman dynaamisimman talouden ja vahvimman sotilasmahdin.

Eurooppalainen unelma on amerikkalaista yhteisöllisempi.

Onko olemassa eurooppalaista unelmaa? Jos on, emme ainakaan sitä välittömästi tunnista. Jeremy Rifkin on kirjoittanut kirjan eurooppalaisesta unelmasta. Hänen mielestään eurooppalaisella unelmalla on globaalissa taloudessa kilpailuetu verrattuna amerikkalaiseen. Se on amerikkalaista yhteisöllisempi, se korostaa ihmisoikeuksia ja elämän laatua. Valtio takaa turvallisuuden lisäksi myös perusterveydenhuollon ja koulutuksen kaikille.

Tuen eurooppalaista unelmaa. Haluan tehdä siitä jokaiselle niin läheisen, että pystymme puolustamaan yhteisöllisiä arvoja, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.

Emme saa unohtaa tärkeintä: ajatusta Euroopasta.

Uskon näiden arvojen antavan paremmat mahdollisuudet globaaliin yhteistyöhön ja talouteen. Euroopan talousongelmat ovat hämmentäneet jäsenmaita. Emme saa unohtaa tärkeintä: ajatusta Euroopasta, sen unelmasta ja mahdollisuuksista. Talous on vain työväline.

» Sivun alkuun