Työni Euroopan Parlamentissa 2011-2014

Politiikassa saa tuloksia vain yhteistyöllä ja kohdistamalla aikansa ja energiansa tärkeiksi kokemiinsa teemoihin. Koska parlamentissa ei ole oppositiota, voi siellä keskittyä etsimään ratkaisuja.

Euroopan idea

Olen valinnut kaksi teemaa, joihin haluan keskittyä kuluvan kauden aikana. Ensimmäinen on Euroopan idea. Talouskriisin vuoksi EU:ssa nyt joko vähennetään tai lisätään yhteisesti päätettävien ja tehtävien asioiden määrää. Itse kannatan lisäämistä. Globalisoituvassa maailmassa on yhä tärkeämpää, että unioni puhuu yhdellä äänellä ja että sen ääni kuuluu.

Talouskriisi on aiheuttanut keskustelua myös budjettikurista ja talouspolitiikan hallitsemisesta. Mielestäni yhtä tärkeää on, miten yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa kehitetään. Nämä asiat ovat nyt Euroopan neuvoston ja komission käsissä, parlamentti voi ainoastaan kommentoida ja suositella.

Työn areenat

Kansalaisten ääni ei kuulu parlamentin kautta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Olen valinnut ulkoasianvaliokunnan sekä turvallisuuden ja puolustuksen alivaliokunnan toiminta-areenoikseni. Haluan kehittää Euroopan yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Suomen näkökulmasta ja vaikuttaa siihen, että myös parlamentilla on näissä kysymyksissä vaikutusvaltaa.

Vihreä parlamenttiryhmä on hyvä yhteistyökumppani tulevaisuuden vaihtoehtojen pohdinnassa. Vihreät tukevat ehkä yksimielisimmin ajatusta "enemmän Eurooppaa" myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.


Ydinaseriisunta

Toinen teemani on ydinaseriisunta. Toimin vuosina 2009–2010 Ulkopoliittisen instituutin neuvonantajana ydinaseriisunnassa. Osallistuin myös Suomen valtuuskunnan jäsenenä ydinsulkusopimuskonferenssiin YK:ssa keväällä 2010. Olin aktiivisesti mukana edistämässä Naton taktisten ydinaseiden poistamista Euroopasta. Asia ei kuitenkaan edennyt samana vuonna pidetyssä Naton Lissabonin kokouksessa. Suomen kannalta myös rajamme läheisyydessä olevat Venäjän taktiset ydinaseet tulisi sisällyttää ydinaseriisuntaneuvotteluihin. Taktiset ydinaseet ovat toistaiseksi olleet kaikkien neuvottelujen ulkopuolella.

Olen myös Venäjä-delegaation ja Nato-delegaation varajäsen. Haluan edistää niin Naton kuin Venäjänkin taktisten ydinaseiden poistamista Euroopan alueelta.

Ydinaseet ja Lähi-itä

Voidakseni vaikuttaa ydinaseriisuntaan toimin Iran-delegaation puheenjohtajana. Se on antanut minulle mahdollisuuden kutsua Iranin ydinaseiden pääneuvottelija ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n entinen suomalainen johtaja keskustelemaan delegaation kanssa siitä, miten Iranin neuvotteluissa tulisi edetä.

Tuen ajatusta ydinaseettomasta Lähi-idästä. Suomi järjestää vuonna 2012 asian tiimoilta YK:n kokouksen. Euroopan unioni tukee ydinaseetonta Lähi-itää. Mielestäni tämä edellyttää myös sitä, että ydinaseet poistuvat Euroopan alueelta ja että myös Euroopan unionista tulee ydinaseeton vyöhyke.

» Sivun alkuun