Puheita ja kirjoituksia

Kirjallinen kysymys Ashtonille rajoittavien toimenpiteiden vaikutuksesta Iranin kansaan

13.2.2012


Kirjallisesti vastattava kysymys E-001710/2012
komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle)
työjärjestyksen 117 artikla

Judith Sargentini (Verts/ALE), Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE), Tarja Cronberg (Verts/ALE), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Frieda Brepoels (Verts/ALE), Barbara Lochbihler (Verts/ALE), Jean Lambert (Verts/ALE) ja Rui Tavares (Verts/ALE)

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 23. tammikuuta 2012 neuvoston päätöksen 2012/35/YUTP, jolla otettiin käyttöön erilaisia Iraniin kohdistuvia rajoittavia toimenpiteitä. Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja puhui asiasta parlamentin täysistunnossa 1. helmikuuta 2012 ja sanoi, että "valvon toimiamme ja pyrin varmistamaan, että Iranin kansaan kohdistuvat vaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä" . Viikko rajoittavien toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen saimme tietää, että suuret viljalähetykset odottivat ainakin kymmenellä aluksella, joiden pääsy Iranin satamiin oli estetty toimenpiteiden seurauksena . Kaksi viikkoa rajoittavien toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen uutiset kertoivat, että iranilaiset ostajat ovat laiminlyöneet noin 200 000:ta tonnia riisiä koskevat maksut, että Ukrainan maissin vienti Iraniin laski tammikuussa 40 prosenttia, että useat maat ovat keskeyttäneet viljan viennin Iraniin ja että koko tilanne johtuu EU:n hyväksymistä uusista rajoittavista toimenpiteistä .

1. Onko varapuheenjohtaja / korkea edustaja tietoinen uutisista, joiden mukaan EU:n hyväksymät Iraniin kohdistuvat rajoittavat toimenpiteet ovat johtaneet tilanteeseen, joka on muun muassa vaikeuttanut viljan maahantuontia Iraniin ja tehnyt siitä käytännössä jopa mahdotonta?

2. Voiko varapuheenjohtaja / korkea edustaja kertoa, katsooko hän, että edellä mainittu tilanne vaikuttaa ja/tai tulee vaikuttamaan Iranin kansaan suoraan ja/tai epäsuorasti?

3. Jos varapuheenjohtaja / korkea edustaja katsoo, että tilanne vaikuttaa ja/tai tulee vaikuttamaan Iranin kansaan, voiko hän kertoa, miten aikoo puuttua asiaan? Jos ei, miksi ei?

4. Jos varapuheenjohtaja / korkea edustaja katsoo, ettei tilanne vaikuta ja/tai tule vaikuttamaan Iranin kansaan, voiko hän selittää, miksi katsoo, ettei tilanne vaikuta ja/tai tule vaikuttamaan Iranin kansaan?

5. Voiko varapuheenjohtaja / korkea edustaja kertoa, millaisen EU:n rajoittavien toimenpiteiden suoraan ja/tai epäsuorasti aiheuttaman tilanteen hän määrittelisi tilanteeksi, joka vaikuttaa ja/tai tulee vaikuttamaan Iranin kansaan?

6. Voiko varapuheenjohtaja / korkea edustaja selventää omin sanoin, miten hän määrittelee ilmauksen "varmistaa, että Iranin kansaan (rajoittavien toimenpiteiden vuoksi) kohdistuvat vaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä"?


E-001710/2012
Catherine Ashtonin komission puolesta antama vastaus
(10.4.2012)

Neuvosto päätti 23. tammikuuta 2012 rajoittavista lisätoimenpiteistä Irania vastaan. Niihin kuului rahoitusalan toimenpiteitä sekä kielto tuoda Iranista öljyä. Nämä toimenpiteet kohdistuvat suoraan Iranin ydinohjelmaan, mutta myös Iranin valtion tuloihin, joita saatetaan käyttää ydinohjelman rahoittamiseen. Koska toimenpiteiden kohteina ovat juuri nämä toimenpiteet, vältetään mahdollisimman pitkälti kielteiset vaikutukset Iranin kansaan.

On kuitenkin huomattava, että jos Iranin hallitus päättää jatkaa ydinohjelman rahoittamista välittämättä iranilaisten tarpeista, kansalle todennäköisesti aiheutuu kielteisiä vaikutuksia. Vastuussa tästä on kuitenkin Iranin hallitus, ei EU.

Mahdollisista Iranin kokemista viljantuonnin vaikeuksista voidaan todeta, ettei EU:n pakotteilla kielletä tai rajoiteta viljakauppaa millään tavoin.


» Takaisin

» Sivun alkuun