Puheita ja kirjoituksia

Ydinaseita Sinunkin eläkerahoillasi

Kolumni: Länsi-Savo, Itä-Savo 7.5.2012

Mitä tekemistä sinulla tai minulla on ydinasetuotannon kanssa? Ei mitään, tulee ensimmäisenä mieleen. Ja niin se soisi olevan. Todellisuus on toinen.

Meidän rahoillamme tuetaan ydinaseiden tuotantoa. Suomalaiset investoijat tekevät suomalaisten varoilla sekä suoria että epäsuoria sijoituksia ydinaseita valmistaviin tai niitä rahoittaviin yhtiöihin. Näitä sijoituksia tekevät sellaiset suomalaisen yhteiskunnan tukipilarit kuin ammattiliitot, eläkevakuutuslaitokset, kirkko ja pankit.

Vakava ja vaikea, meitä kaikkia ja maailmaa koskeva asia tuli esiin, kun ensimmäinen suomalaisten yhtiöiden eettistä sijoittamista selvittänyt tutkimusverkosto SaferGloben raportti julkaistiin huhtikuun lopulla. Yhtiöiden yleinen selitys ydinasesijoituksilleen oli tietämättömyys. Tietämättömyyttä oli, koska sijoitustoiminta on ulkoistettu. Joidenkin yhtiöiden vastuullisen sijoittamisen politiikkaan ei kuulu ns. negatiivinen seulonta, jolla rajattaisiin tietyt toimialat sijoitusten ulkopuolelle. Tämän näkemyksen mukaan yhtiö voi toimia vastuullisesti ja olla myös vastuullisen sijoittamisen kohde, vaikka sen edustama toimiala olisi paheksuttava. Onko yhtiö ulkoistanut päätöksenteon ja ajattelun ohella myös moraalin?

Suomalaisten investoijien ”emme tienneet” -lausunnot ovat kestämättömiä. Yhteiskuntavastuuta ei voi ulkoistaa ja vedota sitten tietämättömyyteen. Kansalaisten rahoja sijoittavien yhtiöiden toiminnan olisi olettanut kestävän päivänvalon ja olevan asiakkaidensa – suomalaisten työstään eläkettä maksavien – arvomaailman mittainen. Kun näin ei ole, pitää eläkevarojen sijoittaminen ydinaseiden valmistukseen ja kehittämiseen osallistuviin yhtiöihin kieltää. Sitä lakia odotellessa tarvitaan kansalaistoimintaa vähintäänkin muistuttamaan, mistä vastuullisuudessa ja eettisyydessä on kyse: arvoista ja siitä, mikä meistä on oikein ja mikä väärin.

Osa suomalaista hyvinvointijärjestelmää on palkasta maksettavat lakisääteiset eläkemaksut. Olemme oppineet maksujen tarkoittavan turvaa vanhuuden varalle. Eläkerahastot lasketaan osaksi Suomen julkista taloutta ja mielletään suomalaisen työn turvaajiksi. Oletus on, että eläkerahastot sijoittavat tulevaisuuden työpaikkoihin.

Eläkkeistä ollaan aika ajoin huolissaan. Etenkin aina epävakaan talouden aikana eläkkeiden riittävyys nousee julkiseenkin keskusteluun. Moni haluaakin kartuttaa eläkepäivien kassaa hankkimalla vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Toiset näkevät asuntosijoittamisessa tai metsäpalstassa vanhuuden turvan. Kukaan tuskin on ajatellut vanhuudenturvan olevan ydinaseissa.
Ydinaseeton maailma on parempi paikka eläkkeelläkin.

» Takaisin

» Sivun alkuun