Puheita ja kirjoituksia

Nälkä uhkaa Eurooppaa

Uuden Suomen blogi 9.1.2013

Espanjassa kaksi miljoonaa köyhää saa tänä päivänä tukea Punaiselta Ristiltä. Kreikan Punainen Risti on konkurssin partaalla. Finanssimoguli George Soroksen säätiö aikoo perustaa kansankeittiöitä maahan. Kansainvälinen Punainen Risti on julistanut Euroopan humanitaarisen kriisin alueeksi. Eurostat arvioi, että 120 miljoonaa ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella.

Miten tässä näin kävi? Vauraus ja hyvinvointi ovat tähän saakka kuvanneet Eurooppa. Ilman sotia Eurooppa on voinut rakentaa hyvinvointiaan. Yhdentyminen ja sisämarkkinat ovat luoneet edellytykset talouskasvulle. Nyt euroalueen kriisi ja Etelä-Euroopan tiukka säästöpolitiikka ovat muuttaneet kuvaa. Leivän ja työn puute leimaavat yhä useamman, ennen hyvintoimeentulevan eurooppalaisen, elämää.

Punainen Risti, maailman suurin humanitaarisen avun järjestö, on haasteen edessä. Eurooppalaiset Punaiset Ristit ovat tähän saakka tukeneet avuntarvitsijoita Euroopan ulkopuolella. Entä nyt? Espanjan Punainen Risti aikoo vastedes tukea espanjalaisia. Kansainvälinen Punainen Risti selvittää edellytyksiä lisätä tukea Etelä-Eurooppaan.

Tanskassa käydään tällä hetkellä voimakasta keskustelua siitä, pitäisikö tanskalaisia avustusvaroja ohjata Etelä-Eurooppaan. Mikä on Suomen Punaisen Ristin kanta?

Komissio on ehdottanut 2,5 miljardin euron köyhyysrahastoa, jolla rahoitettaisiin avustustyötä Euroopassa. Ehdotus ei kuitenkaan ole saanut jäsenmaiden jakamatonta tukea. Osa ei halua EU:n puuttuvan sosiaalipolitiikkaan. Osa ei katso itse tarvitsevansa tukea. Osa vastustaa sitä, että rahat otettaisiin Euroopan sosiaalirahastosta. Aikaisemmin ruoka-apua on rahoitettu maataloustuesta, mutta järjestely loppuu tänä vuonna. Myös Suomen kanta on ollut, että sosiaalirahaston varoilla tulee tukea esimerkiksi koulutusta, joka auttaa kansalaisia selviytymään, ei antaa ruokaa.

Punainen Risti arvioi, että tilanne voi johtaa eurooppalaiseen arabikevääseen. Väkivaltaisia mielenosoituksia on jo nähty. Vaarana on ääriliikkeiden kasvava poliittinen valta, joka puolestaan vaarantaa Euroopan yhdentymisen.

Myös yhteiskuntarauha on vaarassa. Euroopan Unioni tukee alueensa ulkopuolella konfliktien ennaltaehkäisyä. Nyt olisi ehkäistävä oma kriisi. Oli keinona sitten EU:n köyhyysrahasto tai esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin suora ruoka-avun rahoitus Etelä-Euroopassa, nälkä ja lisääntyvä köyhyys Euroopassa on pystyttävä torjumaan.

Vuosi 2013 on Euroopan Unionissa kansalaisten vuosi. Olen ymmärtänyt sen niin, että yksittäinen kansalainen ja hänen oikeutensa ja velvollisuutensa ovat politiikan keskipisteessä. Nyt on nähtävä kansalaisten hätä ja yhteisvoimin luotava edes minimaaliset selviytymisen mahdollisuudet kaikille.

» Takaisin

» Sivun alkuun