Puheita ja kirjoituksia

Media ja gallupit jäivät talvisodan poteroihin

Aamulehti 3.2.2013

Tiedotusvälineet julkaisevat säännöllisesti kyselytutkimuksia siitä, mitä suomalaiset ajattelevat maanpuolustuksesta. Kysymykset pysyvät vuodesta toiseen samoina: Onko yleinen asevelvollisuus säilytettävä, ja pitäisikö Suomen liittyä Natoon?

Näkemykset tulevaisuuden todellisista uhkakuvista tai kansainvälisesti merkittävistä puolustuskysymyksistä eivät gallupien laatijoita tunnu kiinnostavan. Otetaan esimerkiksi EU:n jäsenmaiden keskinäinen puolustusyhteistyö.

Seuraan puolustuskeskustelua Euroopan parlamentin puolustusvaliokunnassa, ja siellä keskeisimmät keskustelut liittyvät juuri läheisemmän yhteistyön mahdollisuuksiin: Onko tarpeen, että jokaisella maalla on oma laivastonsa? Voidaanko aseostoja tehdä yhdessä? Voitaisiinko aseita käyttääkin yhdessä eikä kaikilla tarvitsisi olla omaa jatkuvaa iskukykyä?

Vaikka EU-maat päättävät itse omasta puolustuksestaan, valiokunta käy keskusteluja, jotka ovat turvallisuuspolitiikan näkökulmasta ratkaisevia. Myös EU:n ulko- ja puolustusministerit ottivat loppuvuodesta kantaa sotilasvoimavarojen yhdistämisen ja yhteiskäytön puolesta.

Onko minkään tiedotusvälineen puolustusgallupissa kysytty mitään siitä, mitä suomalaiset ajattelevat jäsenmaiden välisestä puolustusyhteistyöstä? Korkeintaan uskalletaan sivuta yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa.

Median mukaan Suomella on yksi uhkakuva, joka vain esitetään eri muodoissa: Onko Venäjä Suomelle aseellinen uhka? Olisiko Venäjä uhka Suomen turvallisuudelle, jos siellä syntyisi sisäistä epäjärjestystä? Euroopan unionin turvallisuusnäkemyksen mukaan Euroopan tulisi varautua niin kutsuttuihin uusiin uhkiin: terrorismiin, hajoaviin valtioihin, organisoituun rikollisuuteen ja erilaisiin luonnonmullistuksiin. Iranin ja Israelin välinen konfl ikti voi aivan lähitulevaisuudessa järkyttää koko maailman turvallisuutta.

Naton mukaan Iran on merkittävä uhkakuva, ja se rakentaa Iranin vuoksi jäsentensä ylle alueellista ohjuspuolustusjärjestelmää. Jos mediaa todella kiinnostaisi saada selville kansalaisten näkemykset tämän hetken pahimmista uhkakuvista, sen pitäisi kysyä mielipiteitä Iranin-uhkasta ja ohjuspuolustusjärjestelmästä.

Köyhyys lisääntyy Etelä-Euroopassa, ja unioni on jakautumassa rikkaaseen pohjoiseen ja köyhään etelään. Nyt jo ennustetaan, että työn ja leivän puute synnyttää Euroopassa samankaltaisia levottomuuksia kuin Pohjois-Afrikassa. Silti kansalaisilta on kysytty Euroopan sisäiseen tilanteeseen liittyvistä turvallisuushuolista viimeksi ehkä Balkanin sodan aikaan.

Media pitää puolustusta eräänlaisella talvisodan linjalla: yleinen asevelvollisuus, alueellinen puolustus sekä kaupanpäällisinä suhde Natoon. Eikö olisi jo aika siirtyä tulevaisuuden kentälle, tarkastella uhkakuvia uudelta pohjalta ja ottaa esiin kysymyksiä eurooppalaisesta puolustuksesta, globaaleista kriiseistä ja Euroopan viholliskuvista? Itse kuulisin mielelläni suomalaisten kantoja siitä, miten eurooppalaista puolustusyhteistyötä tulisi kehittää.

» Takaisin

» Sivun alkuun