Puheita ja kirjoituksia

Perustulon aika on nyt

Voima-lehti 25.3.2013

Kansalaisaloitteeseen perustulosta kerätään EU:ssa juuri nyt nimiä. Aloitteessa pyydetään komissiota selvittämään perustulon käyttöönottoa ja sen vaikutuksia EU:ssa. Tavoite on vaatimaton, mutta se nostaa perustulon poliittiselle agendalle. Suomessa kerätään nimiä kansalliseen aloitteeseen. Siinä vaaditaan vähintään nykyisen perusturvan suuruista, maassa pysyvästi asuville aikuisille maksettavaa perustuloa. Perustulo takaisi kattavan vähimmäisetuuksia vastaavan tulon kaikille. Sillä ei välttämättä eläisi, mutta perustulon päälle jokainen työstä hankittu euro olisi kotiinpäin. Työnteko olisi vihdoin aina kannattavaa.

Perustuloa tarvitaan juuri nyt. Epätyypilliset työsuhteet pätkätyöt, -osa-aikaiset työsuhteet sekä itsensä työllistäminen ovat yhä tyypillisempiä. Työttömyysturvamme on kontrolloiva, nöyryyttävä ja byrokraattinen. Työn vastaanottaminen voi jopa heikentää toimeentuloa työttömyysturvan ja asumistuen leikkautuessa.

Siirtyminen elämäntilanteiden välillä - opiskelun, lasten hoitamisen, yrittämisen ja palkkatyön - ei ole helppoa nykyisessä sosiaaliturvaviidakossa. Perustulo loisi jatkuvuutta ja turvallisuutta juuri näissä siirtymissä.

Olen erityisesti puhunut taiteilijoiden perustulon puolesta. Taiteilijoiden tilanteessa koko järjestelmän absurdius näyttäytyy. Suomi tarvitsee luovuutta. Taiteilijan toimeentulo on pirstoutunut, ja usein vain osa tulee taiteen tekemisestä. Loput saadaan opettajina, siivoojina, taksikuskeina. Elämä on jatkuvaa turvattomuutta, työnhakua ja siirtymiä. Kun taiteilija on työtön, hän ei saa tehdä työtään. Työministerinä ollessani saimme kuitenkin aikaan sen, että taitelija voi työttömänä ollessaan ylläpitää edes ammattitaitoaan. Aikaisemmin työhuoneet piti sulkea.

Luonteva askel kohti perustuloa olisivat kokeilut. Perustuloa voitaisiin kokeilla taiteilijoilla. Sitä voitaisiin kokeilla tietyllä alueella. Olen ehdottanut Pohjois- Karjalaa. Kokeiluja ei kuitenkaan sallita. Vedotaan perustuslakiin. Kansalaisten yhdenvertaisuus muka vaarantuisi. Huolimatta siis siitä, että kokeilujen piiriin kuuluisivat juuri ne, joille nykyinen perusturva korvautuisi perustulolla. Se ei maksaisi yhteiskunnalla sen enempää. Luovaa energiaa vapautuisi, kun turvallisuus lisääntyisi. Vasta-argumenttina on käytetty joutilaisuutta. Tanskassa on valituille taiteilijoille taiteilijapalkka. Kun kysyin siellä onko se johtanut joutilaisuuteen, oli vastus: "Taiteilija ei ole koskaan joutilas".

Nyt olisi siis perustulokokeilujen aika. Perustuslaki ei voi olla este, kun muissa Pohjoismaissa voidaan tehdä kokeiluja ja löytää uusia ratkaisuja. Perustuslain tulkintaa ei ole kertaakaan testattu viemällä asia perustuslakivaliokuntaan. Nyt olisi aika se tehdä. Perustulokokeilusta voidaan saada arvokasta tietoa koko Suomen ja EU:n eduksi. Kannattaa siis lisätä nimi molempiin kansalaisaloitteisiin.

» Takaisin

» Sivun alkuun