Puheita ja kirjoituksia

Onko älykäs raja viisas ratkaisu?

6.11.2013


Onko älykäs raja viisas ratkaisu?


Rajavalvonta EU:ssa on voimakkaassa murroksessa. Uusia järjestelmiä on suunnitteilla. Uutta teknologiaa otetaan käyttöön. Automaattilennokit valvovat laitonta maahanmuuttoa. Viisumit tulevat vanhanaikaisiksi. Rajavalvontayksikön Frontexin valta lisääntyy.

Kävin elokuussa Suomen ja Venäjän rajalla. Täällä muutoksia odotettiin "kuin joulupukkia". Tulevaisuudessa passeja ei enää tarvitsisi leimata. Suhtaudun kuitenkin varauksella EU:n uusiin rajavalvontajärjestelmiin. Vielä ei tiedetä miten ne vaikuttavat esimerkiksi Itä-Suomen talouteen eikä rajaseudun matkailuun. Hidastuuko rajavalvonta? Palaavatko jonot, kun tietoja ei enää käsitelläkään suurlähetystössä, vaan rajalla?

Usein matkustaville on tarkoitus jakaa erityinen kortti (Frequent Travellers- kortti), jonka avulla raja suunnitelmien mukaan ylittyy nopeasti. Tuskin korttia kuitenkaan myönnetään sadoille tuhansille matkustajille? Ellei useimmilla matkustajilla sitä ole, muodostuu uusia jonoja ja rajanylittämiset päinvastoin hidastuvat.

Niin kutsuttua älykkäät rajat - hanketta kehitetään tehostamaan kolmansien maiden kansalaisten valvontaa ja saapumista EU:hun. Kerätään valtavia määriä tietoja, otetaan useita sormenjälkiä ja tallennetaan henkilökohtaisia tietoja. Tietojen käyttöön ja salassapitoon liittyy vakavia ihmisoikeudellisia haasteita. Tiedot varastoidaan kansallisissa keskuksissa ja Euroopan rajavartiolaitoksessa Frontexissa. Tieto keskitetään, mutta samalla eri viranomaisten on helppo päästä tietokantoihin. Viranomaisvirheiden seuraukset voivat olla kohtalokkaat. Syyttömiä ihmisiä saatetaan pidättää. Kaikkia rajoja ylittäviä ihmisiä kohdellaan potentiaalisina rikollisina. Käytännössä EU:n uudet rajavalvontajärjestelmät militarisoivat Euroopan rajat.

Viisumipolitiikkaan järjestelmät saattaisivat pidemmällä tähtäimellä vaikutta myönteisesti, nimittäin niin, että viisumeja tuskin enää tarvittaisiin. Järjestäytynyt rikollisuus sen sijaan taatusti livahtaa maahan rajanylityskorttia heiluttaen. Siihen järjestelmä tuskin pystyy vaikuttamaan. Pikkurikollisuutta systeemi mahdollisesti hillitsee, jonkin verran. Euroopan rajat ovat sitä paitsi aika lailla erilaisia. Uudet rajavalvontajärjestelmät ovat samat kaikkialla ja yhtä mallia sovelletaan kaikkiin rajoihin.

Älykkäät rajat – hankkeelle, sen kehittämiselle, on jo nyt myönnetty yli miljardi euroa. Päälle tulevat vielä kansalliset keskukset. Todellista rahanhukkaa, etenkin koska ei tiedetä paljoakaan systeemin tehokkuudesta. Tämä on todella kallis tapa kerätä tilastoja. Hankkeen vaikutukset olisi pitänyt arvioida ennen kuin sitä lähdettiin toteuttamaan. Tässä vaiheessa sitä tulisi kehitellä rinnakkain tietosuojaa koskevan uuden EU-lainsäädännön kanssa. Nykyisessä muodossaan hanke rikkoo ihmisoikeuksia. Ihminen jolla olisi oikeus turvapaikkaan, käännytetään rajalla. Järjestelmä hälyttää oleskeluajan umpeutumisesta. Mutta ei kerro missä henkilö on.

Älykkäiden rajojen lisäksi toinen hanke nk. Eurosur - järjestelmä (European External Border Surveillance System) on kehitelty estämään luvattomia rajanylityksiä Euroopassa vahvistamalla tiedonvaihtoa ja yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten välillä. Hankkeen tavoitteena on pelastaa hukkuvia pakolaisia havaitsemalla alukset ajoissa. Ongelma ei kuitenkaan ole havainto, vaan mitä tehdä kun alus on havaittu. Suomen ja Venäjän rajalle Eurosur saattaa tuoda miehittämättömiä lennokkeja valvomaan raja-aluetta. Siis lisää tekniikkaa.

Sekä älykkäät rajat - hanke että Eurosur tihkuvat tekniikkaa. Inhimillinen ote sen sijaan puuttuu. Mitä ihmisille tehdään, sitä älykäs raja ei ratkaise. Kun rajat automatisoidaan, minne joutuu inhimillinen arvio, rajamiehen kokemus? Tarvitaanko heitä enää lainkaan?

Poliittinen tahto aitojen rajaylitysongelmien ratkaisemiseksi puuttuu. Poliitikot jatkavat piiloutumista teknisten ratkaisujen taakse, sen sijaan että sovittaisiin yhteisestä eurooppalaisesta turvapaikka - ja maahanmuuttopolitiikasta juostaan vastuuta pakoon. Tekniset ratkaisut ja tiedonkeruu ei ratkaise sääntelemättömän muuttoliikkeen ongelmaa. Pahimmillaan valvonta pikemminkin lisää ihmissalakuljetusta.

(Kainuun Sanomat 6.11.2013)

MEP Tarja Cronberg on Euroopan parlamentin Iran-valtuuskunnan puheenjohtaja, sekä ulkoasianvaliokunnan ja turvallisuus - ja puolustusvaliokunnan jäsen.

» Takaisin

» Sivun alkuun