Puheita ja kirjoituksia

Maailman suurin tietopankki EU:n rajoja valvomaan

10.11.2013

Tarja Cronberg: Maailman suurin tietopankki EU:n rajoja valvomaan

Italian rannikolla, Lampedusan saaren edustalla tapahtunut haaksirikko ja kolmensadan ihmisen kuolema on seurausta EU:n puuttuvasta yhteisestä maahanmuutto- ja pakolaispolitiikasta. Sitä ollaan korvaamassa teknologialla ja lennokeilla. Tekniikalla korvataan yhteisen politiikan puute.

Rajavalvonta EU:ssa on voimakkaassa murroksessa. Uusia järjestelmiä on suunnitteilla. Uutta teknologiaa otetaan käyttöön. Automaattilennokit valvovat laitonta maahanmuuttoa. Viisumit tulevat vanhanaikaisiksi. Rajavalvontayksikön Frontexin valta lisääntyy.
Järjestelmiä on kaksi, Eurosur ja nk. älykkäät rajat - hanke. Meitä suomalaisia lähempänä oleva älykkäät rajat – hanke kerää valtavan määrän tietoa kolmansista maista EU:hun tulevilta kansalaisilta. Tiedot kerätään joka massa ja keskitetään sen jälkeen Euroopan rajavalvontalaitokseen Frontexiin. Perustetaan kansallisia keskuksia, jotka ovat yhteydessä Frontexiin. Siitä on tulossa maailman suurin tietopankki. Ja älykkäät rajat -hankkeesta ehkä samalla maailman kallein tiedonkeräysprojekti!

Onko älykäs raja viisas ratkaisu? Uutta rajavalvontajärjestelmää pidetään kalliina ja yksityisyyttä loukkaavana. Vielä ei tiedetä miten kaikki vaikuttaa esimerkiksi Itä-Suomen talouteen tai rajaseudun matkailuun. Hidastuuko rajavalvonta? Palaavatko jonot, kun tietoja ei enää käsitelläkään suurlähetystössä, vaan rajalla? Ja mitä kaikki maksaa, mitä kaikesta seuraa – alueilla ja käytännön työssä?

Hanketta kehitetään tehostamaan kolmansien maiden kansalaisten valvontaa ja saapumista EU:hun. Otetaan useita sormenjälkiä ja tallennetaan henkilökohtaisia tietoja. Tietojen käyttöön ja salassapitoon liittyy vakavia ihmisoikeudellisia haasteita. Tiedot varastoidaan kansallisissa keskuksissa ja Euroopan rajavartiolaitoksessa Frontexissa. Tieto keskitetään, mutta suuri kysymys juuri nyt on miten tietoja tullaan käyttämään ja kuka pääsee tietokantoihin. Viranomaisvirheiden seuraukset voivat olla kohtalokkaat. Syyttömiä ihmisiä saatetaan pidättää. Kaikkia rajoja ylittäviä ihmisiä kohdellaan potentiaalisina rikollisina.

Eikö EU:lla pitäisi olla NSA: n vakoilujupakka tuoreessa muistissa? Voidaanko tietosuoja taata? Rajanylitys tulisi olla helppoa ja antaa kuva että naapuri on tervetullut. Kontrollin toimiessa, tietenkin. Mutta jos lähtöoletus on että olet mahdollinen rikollinen, haluatko silloin tulla ostosmatkalle?

Eurosur taas tarkoittaa satelliittivalvontaa ja lennokkeja, meidänkin rajalla. Pelastusoperaatiot eivät kuitenkaan ole etusijalla. Mitä tehdä, kuka auttaa, se ei ratkea. Eurosur (European External Border Surveillance System) on kehitelty estämään luvattomia rajanylityksiä Euroopassa vahvistamalla tiedonvaihtoa ja yhteistyötä jäsenvaltioiden viranomaisten välillä. Hankkeen tavoitteena on pelastaa hukkuvia pakolaisia havaitsemalla alukset ajoissa. Ongelma ei kuitenkaan ole havainto, vaan mitä tehdä kun alus on havaittu. Suomen ja Venäjän rajalle Eurosur saattaa tuoda miehittämättömiä lennokkeja valvomaan raja-aluetta. Siis lisää tekniikkaa.

Euroopan parlamentti on hyväksynyt päätöslauselman, joka vaatii muutosta nykytilaan. Merihädässä tulee parlamentin mukaan aina auttaa, siihen on kannustettava ja missään tapauksessa auttamista ei saa kieltää. Auttamisen tulee olla osa EU:n Eurosur - ja Frontex- rajavalvonnan tehtäviä.

Sekä älykkäät rajat - hanke että Eurosur tihkuvat tekniikkaa. Inhimillinen ote sen sijaan puuttuu. Mitä ihmisille tehdään, sitä älykäs raja ei ratkaise. Kun rajat automatisoidaan, minne joutuu inhimillinen arvio, rajamiehen kokemus? Tarvitaanko heitä enää lainkaan?

Politiikka puuttuu. Sen sijaan että sovittaisiin yhteisestä eurooppalaisesta turvapaikka - ja maahanmuuttopolitiikasta juostaan vastuuta pakoon. Tekniset ratkaisut ja tiedonkeruu ei ratkaise sääntelemättömän muuttoliikkeen ongelmaa. Pahimmillaan valvonta pikemminkin lisää ihmissalakuljetusta.

Uusiin rajavalvontajärjestelmiin liittyvät riskit ovat suuret, hyödyt sen sijaan näillä näkymin minimaaliset. Aikaisemmin rajoilla oli rautaa, nyt teknologiaa, tietotekniikkaa ja automaattilennokkeja. Mutta missä on jäsenmaiden yhteinen politiikka?

Suomessa keskustelu EU:n uusista rajavalvontajärjestelmistä on vielä lapsenkengissä. Rajavalvontajärjestelmiin liittyy riskejä, mutta hyötyjäkin voisi olla. Toimiva ja inhimillinen älykkäät rajat- järjestelmä saattaisi parhaimmillaan korvata esimerkiksi viisumivapauden Venäjän kanssa ja tuoda raja-alueille vastaavat hyödyt. Pystymmekö luomaan valvontajärjestelmän joka ei lisää jonoja eikä rikosepäilyjä? Itse olen ollut aloittamassa keskustelua asiasta rajaseudun paikallisasukkaiden ja rajaviranomaisten kanssa, Lappeenrannassa ja viime viikolla Kuhmossa.

(Kaleva , pääkirjoitussivu, 10.11.2013)

MEP Tarja Cronberg on Euroopan parlamentin Iran-valtuuskunnan puheenjohtaja ja ulkoasianvaliokunnan - ja puolustus- ja turvallisuusvaliokunnan jäsen.

» Takaisin

» Sivun alkuun