Puheita ja kirjoituksia

Miten mepin työtä mitataan?

18.11.2013


Olen samaa mieltä Teija Tiilikaisen kanssa, joka Seuran äskeisessä artikkelissa euroedustajien aikaansaamisista tällä vaalikaudella toteaa, että tärkeintä on minkälaisen jalanjäljen meppi jättää Suomeen: "Oleellisempaa on se, miten EU-parlamentin kaiut tulevat kotimaahan, miten hyvin mepit onnistuvat välittämään näkymää Suomen ja EU:n välillä."

Kolmetoista meppiä on vähän käymään vuoropuhelua viiden miljoonan kansalaisen kanssa. Olen kuitenkin varma että me kaikki yritämme parhaamme. Kun tulin parlamenttiin, oli tärkein tavoitteeni nimenomaan rakentaa siltaa EU:n päätöksenteon ja kansalaisten välillä. Olin vuosikymmeniä seurannut tämän kuilun jatkuvaa suurenemista. Joskus tuntuu että sen umpeen kurominen on mahdoton projekti: toisella puolella ylikansallinen päätöksenteko, toisella puolella ihmisten arki.

Kuilua kuitenkin voidaan kuroa umpeen. Olen itse juuri palannut pohjoisten rajanylityspaikkojen kiertueelta, jossa kävin kansalaisten kanssa keskustelua Kuhmossa, Kuusamossa ja Sallassa, siitä miten EU:n uusi rajavalvonta, niin kutsutut älykkäät rajat ja Eurosur-rajavalvontajärjestelmä, tulevat vaikuttamaan raja-alueiden elämään. Rajanylitysten helpottaminen, jonot ja mahdolliset pikkuvarkaudet, olivat ihmisten mielessä, kaikki asioita joita voidaan huomioida uudesta rajavalvonnasta lähiaikoina päätettäessä.

Olen myös perustanut kivinavettaani Teerisaareen Eurooppa-foorumin, jonne viitisenkymmentä pohjoiskarjalaista mahtuu kerrallaan keskustelemaan Euroopan tulevaisuudesta ja kriisin seurauksista. Olen myös järjestänyt Eläköön Eurooppa -kiertueen Itä-Suomen kolmessa maakunnassa, jossa pohdimme Euroopan tulevaisuuden vaihtoehtoja.

Mediassa parlamentaarikon työtä ei suinkaan mitata tällä jalanjäljellä Suomessa, vaan läsnäololla täysistunnoissa. Äänestykset ovat tietenkin tärkeitä, mutta pelkkä äänestyksessä läsnäolo ei kerro juuri mitään mepin työstä. Poissaoloon voi olla myös oleellisia syitä. Itse jouduin kylmiltään kesken kautta parlamenttiin. Olin juuri lopettelemassa Luomuinstituutin perustamisselvitystä, jota siinä vaiheessa ei enää voitu siirtää kenellekään muulle. Luomuinstituutti perustettiin, mutta jouduin olemaan ensimmäisinä kuukausina paljon poissa äänestyksistä.

Mepin työtä voidaan myös mitata sisällöllä. Puheet, joita pidetään täysistunnoissa, ovat tärkeitä. Puheenvuorojen lukumäärää voidaan kuitenkin manipuloida niin kutsutuilla äänestysselityksillä tai olemalla läsnä täysistuntoviikon torstaina ns. urgency-istunnoissa, jolloin suuri osa mepeistä on jo matkalla kotiin. Torstain iltapäivän täysistunnossa saa helposti puheenvuoron ja pystyy nopeasti kartuttamaan tilastoja. Sisällöllisesti mepin työtä voidaan myös arvioida mietinnöillä, lausunnoilla sekä päätöslauselmilla. Nämä ovat kirjallisia esityksiä, joista täysistunnoissa äänestetään. Näitä ei kuitenkaan jaeta asiantuntijuuden ja tarkoituksenmukaisuuden pohjalta, vaan puolueet "hankkivat" mietintöjä kokonsa mukaan jaetuilla pisteillä. Itse tulin kesken kautta parlamenttiin ja vihreiden pisteet turvallisuus- ja puolustusalivaliokunnassa olivat jo käytetty. Näin jäin ilman mahdollisuutta saada mietintö valmisteltavaksi.

Se, mitä tulisi arvioida, on mepin vaikutusvalta valiokunnissa ja omassa puolueryhmässään. Konkreettisesti tämä liittyy muun muassa koordinaattorin rooliin. Jokaisessa valiokunnassa jokainen puolueryhmä on valinnut koordinaattorin. Koordinaattorit käyvät neuvotteluja valiokuntaan tulevissa asioissa ja suunnittelevat valiokunnan työtä. Koordinaattori saa myös tärkeissä keskusteluissa ensimmäisen oman ryhmänsä puheenvuoron, ja jonka puheenvuorolla siten on suuri painoarvo. Itse toimin oman poliittisen ryhmäni koordinaattorina sekä turvallisuus - ja puolustusalivaliokunnan että ulkoasiainvaliokunnassa. Ihmissuhteet parlamentissa, kielitaito ja kyky löytää kompromisseja ovat koordinaattorille tärkeitä ominaisuuksia.

Suomessa ehkä vähiten huomiota parlamentin toiminnassa saavat valtuuskunnat. Valtuuskunnat ovat maantieteellisiä. Parlamentissa toimivat muun muassa USA-, Israel-, Intia- ja Venäjä-valtuuskunnat. Valtuuskunnan tehtävä on ylläpitää suhteita kyseisen maan parlamenttiin ja välittää tietoa kyseisen maan tapahtumista parlamentin työhön. Valtuuskunnan puheenjohtajaa kuunnellaan erityisen herkällä korvalla maan asioista keskusteltaessa.

Valtuuskunnat vaativat hyvin eri lailla työtä. Esimerkiksi USA:n valtuuskunta on tällä hetkellä ajankohtainen vapaakauppaneuvottelujen takia. Itse olen Iran-valtuuskunnan puheenjohtaja. Valtuuskuntani seuraa tällä hetkellä Iranin ydinohjelmaneuvotteluja ja maan ihmisoikeustilannetta, molemmat erittäin työllistäviä kysymyksiä. Koska Iran on eristetty, on jo matkojen järjestäminen Iranin parlamenttiin ollut lähes mahdoton tehtävä. Joulukuussa teemme uuden yrityksen. Toivon, että se onnistuu.

» Takaisin

» Sivun alkuun