Puheita ja kirjoituksia

Onko älykäs raja viisas ratkaisu?

Karjalainen 21.11.2013

Onko älykäs raja viisas ratkaisu?

Tätä kysymystä pohdittiin reilu viikko sitten, kun kiersin rajanylityspaikoilla Kainuussa, Koillismaalla ja Lapissa. Keskustelin yhdessä Rajavartiolaitoksen ja paikallisten asukkaiden ja yrittäjien kanssa EU:n Smart Borders- eli Älykkäät rajat -hankkeesta.

Hanke tähtää rajavalvonnan uudistamiseen. Sen tarkoituksena on tehostaa kolmansien maiden kansalaisten valvontaa ja saapumista EU:hun. Mitä ovat tämän uudistuksen edut? Passien leimaaminen jää ja rajanylitykset joidenkin kohdalla nopeutuvat. Usein matkustavat hyötyvät nk. Frequent Traveller -kortista, muiden rajanylitykset hidastuvat ja jonot kasvavat. Matkustavilta otetaan kymmenen sormenjälkeä, jotka toimivat tunnisteena rajavalvontajärjestelmässä.

Suunnitteilla on myös matkustajien profilointi. Tietoja on tarkoitus kerätä kaikilta rajoja ylittäviltä ja tallentaa ne ensin tätä varten perustettaviin kansallisiin keskuksiin, myöhemmin keskitettyihin tietokantoihin, eurooppalaiseen datapankkiin. Tulossa on maailman suurin tietopankki.

Smart Borders -hankkeelle on jo nyt myönnetty yli miljardi euroa ja toteutuessaan se tullee maksamaan moninkertaisesti. Tätäkö me haluamme: valtavan tietopankin isolla rahalla? Kaikkiin matkustajiin kohdistuvan kasvavan kontrollin ja myös tunteen siitä, että jokainen on potentiaalinen rikollinen. Avoin Eurooppa on rakentamassa piikkilanka-aitaa.

EU:n raja-alueet ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Kansainvälisiä rajanylityspaikkoja on itärajallamme 9 ja vuotuinen henkilöliikenne rajanylityksissä reilusti alle 2 miljoonaa. Vertailun vuoksi Schengen-alueella on noin 800 rajanylityspaikkaa. Sen ulkorajat ylitetään rajanylityspaikkojen kautta arviolta 700 miljoonaa kertaa vuodessa ja liikenne kasvaa jatkuvasti. Myös laittomien rajanylitysten suhde on moninkertainen itärajaamme verrattuna.

Näistä valtavista volyymi- ja toimintaympäristöeroista huolimatta EU:n rajavalvonnan uudistamisessa esitetään samaa käytäntöä kaikkialle rajoille. Harvaan asutulla itärajallamme rajavalvonnan haasteet ovat hyvin erilaiset kuin EU:n vilkkaimmilla ulkorajoilla. Paikallinen bensaralli ja maltillinen ostosmatkailu eivät ole verrattavissa jatkuvaan maahanmuuttajapaineeseen ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen. Etenkin näillä harvan asutuksen rajoilla on aiheellista kysyä korvaako tekniikka rajamiehen?

Onko aiotut rajavalvonnanuudistukset perusteltuja, tarpeen ja paras ratkaisu EU:n ja Venäjän rajalla, Itä-Suomessa? Mitä se tarkoittaa rajavalvonnalle, mitä toisaalta rajaseudun kylille ja asukkaille? Mitkä ovat vaikutukset yrittäjille ja paikallistaloudelle rajan molemmin puolin?

Raja-yhteistyö on aina ollut minulle läheinen aihe. Euregio Karelia synnytti aikanaan ensimmäisen EU:n ulkorajoilla toimivan yhteistyöalueen, joka on vieläkin voimissaan. Nyt sillä on edessään uusi käytännön haaste: vaikuttaa aiottuihin EU:n rajavalvonnan uudistuksiin. Raja-alueemme tarvitsee nyt esitettyä Älykästä rajaa joustavamman ja inhimillisemmän vaihtoehdon. Nyt onkin aika käydä laajaa kansalaiskeskustelua ja osoittaa, että EU-päätöksiin voi vaikuttaa.

(Karjalainen 21/11, 2013)

» Takaisin

» Sivun alkuun