Puheita ja kirjoituksia

Ukraina on ulkopoliittinen Talvivaara

7.2.2014

Painostusta, salailua, lupauksia, väärinkäyttöä, vuotoja, päästöjä ja valvonnan puutetta. Täysin syyttömiä osapuolia tuskin on olemassa. Eikä kukaan oikein tiedä miten päästä umpikujasta. Ratkaisuvaihtoehtojen tiellä on hankalia kysymyksiä. Ukrainaa voi syystä kutsua ulkopoliittiseksi Talvivaaraksi.

Venäjä on eittämättä draaman osapuoli. Venäjä on pitkään käyttänyt ja käyttää valtaa ja painostuskeinoja Ukrainassa. Se pitää edelleenkin Ukrainaa omaan etupiiriin kuuluvana maana, eikä suostu siitä luopumaan. Venäjän asenteen olisi muututtava rakentavaksi ja vastuulliseksi. Toisia on kuitenkin vaikea muuttaa. Itseään tulisi käydä katsomassa peiliin. Muuttamalla omia tekoja ja asenteita pystymme vaikuttamaan tilanteeseen. Euroopan Union on korkea aika lähteä korjaamaan omia virheitään Ukrainassa.

Ukrainan oligarkkien, siis suurliikemiesten, osuus olisi myös viimeistään tässä vaiheessa otettava syyniin. He ovat keskeisiä tekijöitä näytelmässä, vallan taustapelureina, mutta ennen kaikkea osallisia rahavuotoon. Ukrainalla on, kuten Venäjällä, pitkä oligarkkien historia. Ukrainan oligarkit ovat kuitenkin tähän päivään asti onnistuneet pysyttelemään taustalla. Moni ukrainalainen suurliikemies asuu Lontoossa ja myy edelleen venäläistä öljyä. Rahat tallennetaan Euroopan pankkeihin, kaiken varalta. Ukrainan kansalla tästä ei ole paljoakaan hyötyä. Kannatan nk. kohdennettuja pakotteita, jotka koskisivat esimerkiksi liikemiesten varojen jäädyttämistä, rahavirtojen tukkimista ja viime kädessä jopa viisumien epäämistä, käytännössä porttikieltoa EU:hun.

Euroopan parlamentin äsken lupaama suurlaina Ukrainalle on tervetullut. Mutta se ei riitä. Ukrainalle on annettava toivoa EU-jäsenyydestä. Ukrainalle viime syksynä esitetystä sopimuksesta poistettiin melkein kaikki kohdat, joissa viitattiin yhteiseen tulevaisuuteen. Tämä kuvastaa EU:n sisäistä tilaa laajenemisen suhteen ja uutta kriisinjälkeistä asennetta. Ja siitä Ukraina ja epäsuorasti Eurooppa ovat nyt maksamassa kovan hinnan. EU:n on annettava Ukrainalle tulevaisuuden toivoa ja vasta sen jälkeen autettava maata jälleenrakentamisessa. Kampanjaan on saatava mukaan kaikki jäsenmaat, myös vastahakoiset maat, kuten esimerkiksi David Cameronin Britannia. Euroopan unionin jäsenmaiden on sitouduttava vakavaan valmiuteen ja vihdoin ymmärrettävä että Ukraina on kansainvälinen prioriteetti.

Samalla Brysselin olisi keskityttävä Ukrainan kansalaisiin. Tähän asti EU on ylläpitänyt suhteita lähinnä Ukrainan johtoon. Ukrainan instituutiot ovat vielä hyvin hataralla pohjalla ja ne tarvitsevat kiperästi EU:n tukea. EU:n olisi otettava käyttöön jo olemassa olevia keinoja, joiden tavoitteina on kansalaisyhteiskunnan kehittäminen. Uusi European Endowment for Democracy - järjestö EDD voisi kehittää hankkeita ja suunnata tukea esimerkiksi ukrainalaiselle medialle ja opetustoimiin. Eurooppalaisten aktivistien tulisi jatkaa tiivistä yhteydenpitoa Ukrainan kansalaisiin.

Ukrainan integraatio Eurooppaan palvelee myös Venäjän intressejä. Venäjä näkee nyt kehityksen lähialueillaan nollasummapelinä, jossa yhden toimijan voitot ovat aina pois muilta toimijoilta. EU:lla on vahvat kauppasuhteet sekä Ukrainaan että Venäjään. Viisumineuvotteluja käydään molempien maiden kanssa. Prosessit eivät ole toisiaan poissulkevia. Molemmat ovat Venäjälle sitä paitsi tärkeitä. Näin päästäisiin sopimukseen siitä että rauhanomaisen ratkaisun edellytyksenä on demokraattinen prosessi Ukrainassa. EU:n ja Venäjän vuoropuhelua tilanteesta on siis edelleen pidettävä auki. Emme halua uutta jakolinjaa Euroopan keskelle, eikä vastakkainasettelu palvele ketään.

Talvivaaralla on todettu olevan neljä vaihtoehtoa, osakeanti, yrityssaneeraus, myynti tai konkurssi. Samalla lailla Ukrainakin on konkurssin partaalla ja sisällissota uhkaa puhjeta Euroopan rajoilla. EU:n on Ukrainassa panostettava kunnon saneeraukseen. Toivon kipinää on ylläpidettävä EU-jäsenyysmahdollisuudella.

http://tarjacronberg.puheenvuoro.uusisuomi.fi/160134-ukraina-on-ulkopoliittinen-talvivaara

» Takaisin

» Sivun alkuun