Puheita ja kirjoituksia

Ei uhrata nuoria työttömyydelle

24.2.2014

(Kauppalehti 24.2.2014)

Euroopassa kasvaa nyt ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen sukupolvi nuoria, joiden tulevaisuuden näkymät eivät ole paremmat kuin heidän vanhemmillaan. Talouskriisi on vahvistanut tätä sukupolvien välistä kuilua; yhä harvemmat nuoret löytävät töitä, sillä yritykset vähentävät rekrytointiaan ja irtisanomiset jatkuvat. Samaan aikaan julkista sektoria leikataan. Euroopassa on aidosti olemassa riski, että menetämme nuoren sukupolven.

Viime joulukuussa julkaistun raportin mukaan Euroopan unionin alueella alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli jo 23,2. Se tarkoittaa 5,5 miljoonaa työtöntä nuorta. Huolestuttavin tilanne on Kreikassa ja Espanjassa, jossa nuorisotyöttömyys on kivunnut yli 50 prosentin. Suomessa nuorten työttömyysaste on yltänyt melkein 20 prosenttiin.

Jäsenmaat ja EU säästävät samalla, kun miljoonat nuoret ovat syrjäytymisvaarassa. Lisäksi tuhannet ovat jo jättäneet maanosan ja muuttaneet Brasiliaan, Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin. Eurooppa on ikääntyvä maanosa, jolle nuorten menettäminen muualle maailmaan voi käydä kohtalokkaaksi.

Nuorten työttömyyden ehkäisyyn on paneuduttava entistä tarmokkaammin. Suomessa astui vuoden 2013 alusta voimaan nuorisotakuu, joka takaa alle 25-vuotiaalle työttömälle ja 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle kolmen kuukauden kuluessa töitä, koulutusta tai muita työllistymistä auttavia tukitoimia. Vastaavanlaisia järjestelyitä on osittain kokeiltu myös Ruotsissa ja Itävallassa.

Nyt nuorisotakuusta on tullut yleiseurooppalainen rakenne. Eurooppalainen nuorisotakuu kattaa henkilöt, jotka ovat korkeintaan 25-vuotiaita ja sen ajatus on, että nuorille tarjottaisiin työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikkaa neljän kuukauden sisällä. Takuuta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Avainasemassa on myös se, että yritykset pystyvät työllistämään nuoria. Etelän kriisimaissa monet pk-yritykset ovat menneet nurin. Niillä, jotka sinnittelevät on vaikeuksia saada rahoitusta, sillä pankeilta tuleva rahoitus on talouskriisin jäljiltä erittäin tiukassa, korot ovat myös hurjat. Siksi on tärkeää tukea myös nuoria työllistäviä pk-yrityksiä.

Alustavia hankkeita on jo olemassa. Esimerkiksi EURES-verkosto tarjoaa työtilaisuuksia eurooppalaisille työnhakijoille. Tavoitteena on löytää pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä kannustaa niitä rahallisella tuella nuorten työllistämisessä. Hanke pyrkii työllistämään 5000 työtöntä eurooppalaisiin pk-yrityksiin. Mikäli hanke onnistuu, komissio voi laajentaa sitä ja tukea sitä suuremmalla määrärahalla.

EU:n pitäisi lisätä myös porkkanoita kriisimaihin investoiville yrityksille, jotta niiden talous piristyisi. Myös työvoiman liikkuvuuteen kannustaminen voi helpottaa tilannetta joidenkin nuoren osalta.
Esimerkiksi Saksa on ottanut 5000 nuorta espanjalaista oppisopimuskoulutuksiin. Näin paikataan sekä Espanjan työttömyyttä että Saksan ikääntyvän väestön jättämiä aukkoja.

Tarvitaan myös vihreää taloutta. Vihreä taloussektori on kasvanut, vaikka muuten talous on ollut taantumassa. Tätä kasvua voidaan vauhdittaa esimerkiksi uusiutuvan energian kunnianhimoisilla tavoitteilla. Viime viikolla teollisuusjohtajat arvioivat vuoteen 2030 tähtäävän tiukan sitovan uusiutuvien tavoitteen tuovan jopa 570 000 uutta työpaikkaa.

Nuorten työllistymisen tukemiseen tulee suunnata kaikki voimavarat. Nuorisotyöttömyys on vakavimpia työttömyyden muotoja, sillä sen seuraukset ovat kauaskantoisia. Työttömyys vaikuttaa nuoriin marginalisoitumisena, itseluottamuksen heikkenemisenä ja tulevaisuuteen uskon menettämisenä. Sen kolhut voivat siirtyä työttömien ja syrjäytyneiden lapsiin eli myös seuraaviin sukupolviin.

24.2.2014 12:24 MEP Tarja Cronberg ja Ozan Yanar
yhteiskirjoitus Kauppalehdessä 24.2.

» Takaisin

» Sivun alkuun