Puheita ja kirjoituksia

Mitä kaupan ylivallalle voi tehdä?

21.3.2014

Vihreä blogi
Tarja Cronberg 21.3.2014 klo 09.02


Muutamia viikkoja sitten käytiin Suomessa kiivastakin sanailua ruuan hinnasta, kun otin esille nousiaislaisen leipurin saamat kohtuuttomat markkinointimaksut. Asia kuumensi niin kansalaisten kuin kauppiaidenkin mieliä. Sain lukuisia viestejä teemaan liittyen, joiden sisältö oli pääosin kahtalainen. Toiset halusivat kiittää minua siitä, että nostin tärkeää teemaa esille. Toiset sanoivat, että näinhän asia on, mutta kuuluttivat kouriintuntuvia toimia kaupan ylivaltaa vastaan.

Kaupat riensivät toisaalta esittämään omia lukujaan ruuan hinnan koostumuksesta.

Verotus selittää kaupan mielestä suuren osan hinnan määrästä. Tästä tieto on kovin erilaista kuin esimerkiksi Pellervon Taloustutkimuksen esittämät laskelmat.

Oli kaupan omista luvuista mitä mieltä tahansa, kauppa on Suomessa liian keskittynyttä ja sen tietävät asiakkaat sekä viranomaiset. Jopa komissio on todennut kahden ketjun markkinavaltiuden olevan kaikkea muut kuin tervettä. Jotakin tarvitsisi tehdä.

Mitä sitten voimme tehdä?

Kaupat voisivat ottaa onkeensa ja muuttaa toimintatapojaan, esimerkiksi alkamalla selvään hintakilpailuun keskenään. Kauppa voisi investoida vähemmän ulkomaille ja leikata omaa katettaan. Tai kauppa voi lopettaa kalliit bonuskorttijärjestelmät, joista kuluttaja hyötyy vain, jos keskittää ostoksensa. Kaupalla on käsissään monia keinoja alentaa kuluttajahintoja.

Olkaamme nyt rehellisiä. Jos kauppa ei ole rientänyt muuttamaan toimintatapaansa tähän mennessä, ei se todennäköisesti tee sitä nytkään. Elleivät kuluttajat sitten nouse vastarintaan ja boikotoi kahden jätin liikkeitä. Moni on alkanut järjestää ruokaostoksensa jo toisin. Esimerkiksi Helsingin Herttoniemen ruokapiiri ostaa ruokansa suoraan tuottajilta, ja pitää tällä hetkellä omaa ruokakauppaakin. Tämä vaatii tietenkin aloitteellisuutta, mutta yhdessä toisin toimiminen onnistuu.

Kunnissa pitää pyrkiä purkamaan ketjujen valta-asemaa. Kilpailijoiden pitää päästä markkinoille. Esimerkiksi kaavoituksissa ja lupa-asioissa virkamiehet ja valtuutetut ovat terveen kilpailun portinvartijoita.

Kansallisesti kilpailulainsäädäntö on saatava kuntoon. On luotava selkeitä reunaehtoja sille, millaisia sopimuksia kaupat tekevät tuottajien kesken. Esimerkiksi kauppiaan riskin ulkoistaminen takaisin tuottajalle voidaan tavalla tai toisella kieltää.

Englannissa vähittäiskaupan epäreiluja käytäntöjä kitkee oma valvoja. Hän on puuttunut muun muassa siihen, että marketit ovat viime hetkellä peruneet tilauksiaan - ilman korvausta. Tämä on ollut kohtuutonta, koska tilatut vihannekset ja hedelmät oli jo viljelty. Suomeenkin tarvittaisiin reilujen kauppaehtojen vahti, joka toimisi nimenomaan pienten tuottajien etujen valvojana.

Epäreiluihin hylly- tai markkinointimaksuihin pitää voida niihinkin puuttua, vaikka ne virallisesti kuuluvat kaupan ja tuottajien välisiin sopimuksiin. Kauppoja voidaan kehottaa luopumaan epämääräisistä ja vastikkeettomista maksuista tuottajajärjestöjen taholta, mutta myös valtiovalta voi tarvittaessa puuttua peliin.

Tarvittaessa maksut pitää uskaltaa yksiselitteisesti kieltää sakon uhalla. Hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä on oma lakinsa muun muassa Ranskassa, Belgiassa, Italiassa ja Espanjassa. Esimerkiksi Ranskassa veloitettujen maksujen pitää olla sidoksissa todellisiin palveluihin ja niiden hinnan pitää olla kohtuullinen ja läpinäkyvä. Suomella on mahdollisuus ottaa käyttöön samanlainen laki.

Myös EU voi puuttua kaupan keskittymiseen ja huonoihin käytäntöihin. Viime vuonna komissio julkaisi vähittäiskaupan toimintaohjelman, jonka keskiössä olivat hyvät kauppatavat. Niistä julkaistiin vielä erillinen vihreä kirjakin. Siinä todetaan markkinointirahan kaltaisten käytäntöjen haittaavaan yritysten investointeja ja innovaatioita. Komission selvityksen mukaan 90 prosenttia vastanneista suomalaisyrityksistä oli maksanut markkinointimaksuja. Jos Suomi ei itse ota onkeensa maksujen lopettamisessa, on mahdollista, että ennemmin tai myöhemmin EU:n mitta tulee täyteen ja saamme kaupan sisäisistä suhteista oman EU-lain.

http://www.vihreat.fi/blogit/tarja-cronberg/mita-kaupan-ylivallalle-voi-tehda

» Takaisin

» Sivun alkuun