Puheita ja kirjoituksia

Suomen ja Ruotsin pysyttävä Naton ulkopuolella

28.3.2014


Tänään 28.3.2014 Ahvenanmaalla alkavien keskustelujen, Norden och freden /Pohjoismaat ja rauha johdosta MEP Tarja Cronberg, Suomen Rauhanliiton puheenjohtaja, toteaa:

"Nato on sotilasliitto. Nato ei täydennä Euroopan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, vaan kilpailee sen kanssa. Ukrainan kriisin varjossa tarvitsemme konfliktinhallintaa - ja ennaltaehkäisyä, emme uutta vastakkaisasettelua tai militarisointia. Suomen ja Ruotsin on pysyttävä Naton ulkopuolella."

"EU:n on kehitettävä puolustusyhteistyötään. Yhteistyö voidaan kytkeä kriisinhallintaan ja siihen on resursseja. Yhteensä EU:n jäsenmailla on maailman toiseksi suurin armeija ja ne käyttävät vuosittain melkein 200 miljardia euroa puolustukseen. Resurssit tulee priorisoida uudelleen. Näin saadaan enemmän vähemmällä rahalla. Puolustusyhteistyö luo yhteishenkeä EU:n sisällä. Sitä tarvitaan pitämään unionia koossa."

"Pohjoismaat ovat oiva esimerkki. Vain kymmenisen vuotta sitten ei edes pystynyt mainitsemaan sanaa puolustusyhteistyö Pohjoismaiden Neuvoston yhteydessä. Nykyään puolustusyhteistyö on dynaamisin yhteistyömuotomme. Otetaan esimerkkinä vaikkapa Stoltenberg -raportti muutama vuosi sitten. Tai yhteiset harjoitukset, puolustuksen yhteisostot ja merialueiden yhteinen valvonta"

MEP Tarja Cronberg on Euroopan parlamentin ulkoasiainvaliokunnan, sen puolustus- ja turvallisuus-alivaliokunnan ja Venäjä-valtuuskunnan jäsen, sekä Iran-valtuuskunnan puheenjohtaja

Finland och Sverige bör inte gå med i Nato

Med anledning av de samtal om Norden och freden som idag 28.3.2014 inleds på Åland, Kastelholmssamtal och Nordiskt fredsforum, fastslår MEP Tarja Cronberg, ordförande för Finlands Fredsförbund:

"Nato är en militär union. Nato konkurrerar med EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik, pakten kompletterar den inte, som man ibland hör sägas. I Ukraina-krisens skugga behöver vi konfliktprevention, inte militarisering eller nya motsättningar. Finland och Sverige bör därför inte gå med i Nato."

"EU måste utveckla ett försvarssamarbete. Det kan kopplas till krishantering och det finns resurser: gemensamt har EU-länderna nämligen världens näststörsta armé och årliga försvarsanskaffningar för närmare 200 miljarder euro. Om resurserna prioriteras om får vi mer till ett lägre pris. Ett försvarssamarbete skapar samhörighet inom EU. Det är det nya kittet som behövs för att hålla unionen samman."

"Norden är ett ypperligt exempel. För bara 10 år sedan kunde man inte ens nämna försvarssamarbete vid t.ex. Nordiska Rådet. Nu är försvarssamarbetet det mest dynamiska vi har. Ta t.ex. Stoltenberg-rapporten för några år sedan. Dessutom har vi gemensamma manövrar, övervakningar av havsområden och gemensamma försvarsanskaffningar."

MEP Tarja Cronberg är medlem i Europaparlamentets utrikesutskott, dess underutskott för säkerhets- och försvarsfrågor, Rysslandsdelegationen och ordförande för parlamentets Iran-delegation.

» Takaisin

» Sivun alkuun