Puheita ja kirjoituksia

Ukraina teki omavaraisuudesta ajankohtaisen

24.5.2014

(Uusi Suomi Puheenvuoro)

Omavaraisuus on noussut Ukrainan kriisin myötä puheisiin ja politiikan agendalle. Erityisesti energiaturvallisuus ja siihen liittyen huoltovarmuus tuli tarpeelliseksi tiedostaa.

Euroopassa ainoa energiaomavarainen maa on Tanska. Koko Euroopan energiaomavaraisuus on 47 prosenttia. Se tarkoittaa, että Euroopan energiariippuvuus on yli puolet kulutuksesta. Suomen energiaomavaraisuus kattaa vain runsaan kolmanneksen kulutuksesta. Tilanne vaihtelee eri puolella maata, esimerkiksi Itä-Suomi on yli 50 prosenttisesti energiaomavarainen.

Energian huoltovarmuuden heikentyminen meillä on seurausta siitä, että uusiutuvan energian ja kotimaisen energiantuotannon ja -käytön lisäämiseksi ei ole tehty tarpeeksi. Poliittinen tahto on puuttunut. Hiljattain arvovaltainen asiantuntijaryhmä totesi, että Suomessa moderni energiapolitiikka nähdään kilpailukykyä heikentävänä kustannustekijänä, kun taas esimerkiksi Ruotsissa, Saksassa, Tanskassa ja Itävallassa energiapolitiikkaa pidetään kokonaisvaltaisena kilpailuetuna, talouskasvua ja työllisyyttä lisäävänä mahdollisuutena.

Huoltovarmuudella turvataan yhteiskunnan toimintakyky häiriötilanteissa. Nyt kun Ukrainan tilanne on näyttänyt "häiriötilanteiden" mahdollisuuden, olisi korkea aika suomalaisen energiatuotannon rakennemuutokselle - samalla luotaisiin pohja kestävämmälle energiaturvallisuudelle.

Hajautettu energiajärjestelmä kestää kriisejä keskitettyä järjestelmää paremmin ja omavaraisuus tuo turvaa myös työpaikkojen muodossa. Uusiutuvan energian kunnianhimoinen vähintään 30 prosentin sitova tavoite vuodelle 2030 voisi tuoda koko EU:iin 570 000 uutta työpaikkaa.

Huoltovarmuusneuvosto piti huhtikuun alussa kokouksen Ukrainan tapahtumien varjossa. Keskus totesi, että kriisi ei ainakaan vielä ole vaikuttanut Suomen huoltovarmuuteen. Tilannearvio tehtiin elintarvike-, energia- sekä teollisuuden raaka-aineenhuollon näkökulmista. Näistä energianhuolto on heikoin lenkki ja selvin haavoittavuustekijä. Suomen energiaomavaraisuus on 35 %, EU-maiden kaikkein alhaisempia. Huoltovarmuuden nostaminen olisi tärkeätä, vaikka täytämmekin kansainväliset vaatimukset. Polttoainevaraston on laskettu riittävän viisi kuukautta ja säästötoimilla vieläkin kauemmin. Vaatimus Euroopassa on kolme kuukautta.

Ukrainan kriisin kärjistyminen ja pitkittyminen tulee ennen pitkää näkymään myös meillä. Suomi on aivan liian riippuvainen energiantuonnista. Energiankulutusta voidaan toki vähentää ja energiatehokkuutta lisätä, mutta ennen kaikkea Euroopan metsäisimmän maan on panostettava kotimaisen energiaraaka-aineen käyttöön ja ylipäätään uusiutuvan energiaan. Omavaraisuutta on vara kasvattaa.

http://tarjacronberg.puheenvuoro.uusisuomi.fi/168872-ukraina-teki-omavaraisuudesta-ajankohtaisen

» Takaisin

» Sivun alkuun